سمینار و دوره‌ی آموزشی چندرسانه‌ای برای خبرنگاران/عکاسان تاجیک

کانون بین‌المللی عالم‌پور تصمیم دادر در نیمه‌ی دوم ماه مه سال ۲۰۱۴ یک دوره‌ی عکاسی روزنامه‌نگاری چندرسانه‌ای را برای ۱۲ روزنامه‌نگار/عکاس جوان تاجیک در شهر دوشنبه برگزار کند. در این دوره‌ی آموزشی فشرده‌ی پنج‌روزه که بیشتر به صورت سمینار و بحث برگزار خواهد شد، شرکت‌کنندگان اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را مرور می‌کنند و با نمونه‌هایی از کارهای عکاسی روزنامه‌نگارانی در دنیای امروز آشنا خوهند شد. و در بحث و گفت‌وگو در باره‌ی رسانه‌های دیجیتال و آینده‌ی رسانه‌های سنتی، مثل روزنامه، رادیو و تلویزیون شرکت خوهند کرد. در جریان دوره‌ی آموزشی هر شرکت‌کننده یاد می‌گیرد تا بر اساس داستانی جالب یک گزارش چندرسانه‌ای با استفاده از عکس و ویدیو و صدا تهیه کند. ما بهترین کارهای شرکت‌کنندگان دوره‌ی آموزشی...

رسالت

کانون بین‌المللی عالم‌پور در سال ۱۹۹۶، پس از فوت محی‌الدین عالم‌پور، عکاس و روزنامه‌نگار معروف تاجیک و خبرنگار بی‌بی‌سی در آن مقطع زمان، جهت گرامیداشت یاد او بنیانگذاری شد. کانون عالم‌پور در ابتدا برای حفاظت از و نگهداری بایگانی محی‌الدین عالم‌پور که عبارتند از هزارها عکس ارزشمند تاریخی و فرهنگی که قبلاً توسط کسی دیده نشده‌اند، تأسیس یافت.

یکی از اهادف دیگر کانون بین‌المللی عالم‌پور کمک به ترویج روزنامه‌نگاری عکاسی و چندرسانه‌ای در تاجیکستان است. با توجه به اهمیت بیش از پیش اینترنت و وب‌گاه‌ها در زندگی روزمره‌ی ما و همچنین نحوی که ما خبرها را می‌بینیم و دنبال می‌کنیم، روزنامه‌نگاری چندرسانه‌ای برای بروز کردن مردم با تازه‌ترین اخبار و مقالات حیاتی شده.

اگرچه روزنامه‌نگاری چندرسانه‌ای هنوز در تاجیکستان معروف نشده، آینده‌ی روزنامه‌نگاری در آناگرچه روزنامه‌نگاری چندرسانه‌ای هنوز در تاجیکستان معروف نشده، آینده‌ی روزنامه‌نگاری در آن است. چندرسانه‌ای به خاطر توسعه‌ی بیشتر روزنامه‌نگاری و آزادی مطبوعات باید ترویج گردد. به همین دلیل، این بنیاد دوره‌های آموزشی چندرسانه‌ای برگزار کرده که نوع جدید، ولی مهم روزنامه‌نگاری را برای روزنامه‌نگاران جوان و امیدوارکننده معرفی کرد.

محی‌الدین عالم‌پور
طرح‌های ما

سمینار و دوره‌ی آموزشی چندرسانه‌ای برای خبرنگاران/عکاسان تاجیک

Writings
Multimedia Journalism